Înscriere Clasa Pregătitoare 2020-2021

În vederea înscrierii în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2020-2021, vă aducem la cunoștință străzile arondate circumscriției Școlii Gimnaziale „Octavian Voicu” Bacău:

 • Aeroportului (1, 2, 3)
 • Bicaz (15, 17, 21, 23, 156, 160, 162, 164, 166)
 • Calea Republicii (27, 29, 31, 33, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86)
 • Chimiei
 • Ciprian Porumbescu
 • Cireșoaia
 • Corbului
 • Electricienilor
 • Înfrățirii
 • Maxim Gorki
 • Metalurgiei (14)
 • Micronului
 • Plopilor
 • Proiectantului
 • Toporași

Pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare sunt necesare documentele a căror listă poate fi consultată în documentul pdf:

Documente Inscriere_Clasa_pregatitoare 2020-2021

Clean Nature Long Life

PROCEDURĂ

PRIVIND SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE

CARE DORESC SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE

PROIECT ERASMUS+ KA229 Clean Nature Long Life

2019-1-UK01-KA229-061495_2”, 2019-2021

Scop: Procedura stabileşte modalitatea de selecţie a grupului ţintă a cadrelor didactice care vor face parte din echipa de lucru a proiectului Clean Nature Long Life

Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău.

Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea Învăţământului, Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+ , Apelul Naţional pentru scriere de proiecte Erasmus+ 2019

SCOVOICU PROCEDURA SELECTIE CADRE DIDACTICE

Concurs Județean – „Matematica și micii matematicieni”

Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău organizează Concursul Județean de matematică pentru clasa a IV-a „Matematica și micii matematicieni”, Ediția I.

Coordonatori

 • prof. Eugen Ionel Tarasă
 • prof. Coca Dumitrașcu

Echipa de implementare

 • pip. Ilcoș Georgeta
 • pip. Fodor Daniela
 • pip. Martin Carmen
 • pip. Popa Geanina
 • pip. Cojocaru Cristina
 • înv. Proca Angelica
 • prof. Teleagă Loredana

Motivația

Deși este prematur să se pună încă din clasele I-IV problema descoperirii talentelor autentice sau a copiilor excepțional înzestrați în direcția matematicii, totuși realitatea arată că se găsesc mulți elevi care dovedesc înclinații evidente spre calcul, obținând succese remarcabile.

N-am putut rămâne indiferenți față de  progresele pe care le înregistrează unii elevi la matematică, mai ales dacă aceste progrese sunte excepționale și permit dezvoltarea pe coordonate superioare a aptitudinilor, drept pentru care am propus organizarea concursului „Matematica și micii matematicieni”.

Grup țintă & Înscrierea

Grupul țintă  pentru Concursul „Matematica și micii matematicieni” este format din elevii înscriși în învâțământul primar din județul Bacău, în clasa a IV-a.

Cadrele didactice înscriu în concurs un singur elev din clasă. La nivelul unei școli numărul elevilor înscriși poate fim mai mic sau egal cu numărul claselor a IV-a din școală. La nivelul fiecărei unități de învățământ se completează un tabel ce conține următoarele informații: numele și prenumele elevului, clasa, numele și prenumele învâțătorului, școala de proveniență și cadrul didactic însoțitor. Tabelele de înregistrare vor  fi transmise în format electronic, după semnare, ștampilare și scanare .

Varianta draft pentru acordul de parteneriat poate fi obținut de la Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău. Acordul de parteneriat, completat, semnat, ștampilat și scanat, va fi trimis în format electronic.

Cele două documente (tabel de înregistrare, acord de parteneriat) vor fi trimise, împreună, cu specificația „pentru Cocunrsul Matematica și micii inventatori” la adresele de email: cocalici@yahoo.com și scoala1bacau@yahoo.com.

Termenul de trimitere pentru tabelul de înregistrare și acordul de parteneriat este 15 mai 2019. Este important ca înscrierile să se realizeze respectând acest termen pentru derularea în bune condiții a concursului de matematică.

Program & Locație

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială ”Octavian Voicu” Bacău, str. Bicaz, nr. 17

Data desfășurării: 18 mai 2019

Desfășurarea concursului:

 • 9:00 Prezentarea la școală
 • 9:30-11:30 Desfășurarea concursului

Premierea elevilor se va face în luna iunie.