Clean Nature Long Life

PROCEDURĂ

PRIVIND SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE

CARE DORESC SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE

PROIECT ERASMUS+ KA229 Clean Nature Long Life

2019-1-UK01-KA229-061495_2”, 2019-2021

Scop: Procedura stabileşte modalitatea de selecţie a grupului ţintă a cadrelor didactice care vor face parte din echipa de lucru a proiectului Clean Nature Long Life

Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău.

Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea Învăţământului, Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+ , Apelul Naţional pentru scriere de proiecte Erasmus+ 2019

SCOVOICU PROCEDURA SELECTIE CADRE DIDACTICE